fbpx

Ubezpieczenie podczas wynajmu – czy to ważne?

Wynajmowanie mieszkania krótkoterminowo niesie za sobą wiele korzyści, głównie majątkowych, natomiast istnieją także zagrożenia przed którymi należy się zabezpieczać i warto podczas wynajmu ubezpieczenie wykupić – mówi Karolina Goworek, doradca finansowy.

Przed jakimi rodzajami ryzyk należy ubezpieczyć mieszkanie przeznaczone na wynajem?

Aby się pozbyć jakichkolwiek obaw należy wybrać dobre ubezpieczenie podczas wynajmu. Tylko co to znaczy “dobre”? Po pierwsze warto wiedzieć od czego w ogóle możemy ubezpieczyć mieszkanie. Istnieją trzy typy ryzyk: ogień i inne zdarzenia losowe, tak jak:

 • pożar, zalanie, opady atmosferyczne, huragan, powódź, uderzenie pioruna,
 • wybuch, trzęsienie ziemi i wiele innych
 • kradzież, rabunek, dewastacja, czyli niszczenie celowe mienia lub następujące
 • wskutek zaniedbania
 • odpowiedzialność cywilna.

Od ognia i innych zdarzeń losowych można ubezpieczyć:

 • mieszkanie,
 • stałe elementy mieszkania – elementy na stałe przytwierdzone do mieszkania, takie jak: płytki, panele, prysznice, umywalki, meble wbudowane, instalacje i inne, mienie ruchome – czyli wyposażenie mieszkania, takie jak: sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, meble i inne,
 • obiekty małej architektury (altany, tarasy, chodniki, studnie, ogrodzenie), budynki gospodarcze, garaże,
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody

Dodatkowo można rozszerzyć swoje ubezpieczenie od zdarzeń wynikłych z:

 • przepięć – spalenie sprzętu (np. AGD, RTV) zasilanego prądem, w wyniku przepięć w sieci elektrycznej
 • wandalizmu
 • szyby od stłuczenia

Jakie sumy ubezpieczeń powinni rozważyć właściciele mieszkań na wynajem?

Suma ubezpieczenia jest to określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowach ubezpieczenia mienia. Suma ubezpieczenia zależy przede wszystkim od wartości mieszkania oraz majątku znajdującego się w nim. Ustalana jest za każdym razem przy zawieraniu polisy. Nie możemy jej ani zaniżyć, ani zawyżyć. Zaniżenie spowoduje minimalne obniżenie składki, a w przypadku dużej szkody wypłacona suma ubezpieczenia może nie wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z odnową mienia, gdyż mieszkanie było niedoubezpieczone. Natomiast jeśli zawyżymy wartość nieruchomości, czyli ją nadubezpieczymy (podwyższając w ten sposób wysokość składki do zapłaty), w razie szkody i tak towarzystwo nie wypłaci więcej pieniędzy, tylko rzeczywistą lub odtworzeniową wartość uszkodzonego mienia.

Istotne jest również, by przy ubezpieczeniu mieszkania i jego zawartości wiedzieć na czym polega różnica między wartością rzeczywistą i odtworzeniową. Wartość
odtworzeniowa (innymi słowy nowa) – pieniądze wypłacone z zakładu ubezpieczeń pozwolą naprawić bądź zakupić nowy sprzęt o podobnych parametrach technicznych. Natomiast wartość rzeczywista (inaczej amortyzowana) to wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego w oparciu o tabele towarzystwa ubezpieczeniowego utraconej rzeczy

A czym jest franszyza?

Jest to postanowienie zawarte w umowie ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Pozwala ona na obniżenie składki. Istnieją dwa rodzaje franszyzy – integralna i redukcyjna. Integralna, czyli ubezpieczyciel odpowiada za szkody przekraczające ustalone w umowie minimum. Może być to konkretna kwota lub pewien procent z sumy ubezpieczenia. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy ustalonej sumy (np. 500 zł) to ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a gdy szkoda będzie wyceniona na kwotę powyżej ustalonego minimum (np. 800 zł) to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca całkowitą część odszkodowania. Franszyza redukcyjna zaś – bez względu na wysokość szkody towarzystwo pomniejsza wypłatę odszkodowania o określoną w umowie kwotę bądź dany procent z sumy ubezpieczenia.

Najlepsze, czyli gwarantujące maksimum bezpieczeństwa produkty ubezpieczeniowe dla osób, które wynajmują kwatery to po prostu ubezpieczenie wynajmu mieszkania wraz z odpowiedzialnością cywilną najemcy. Obecnie jest kilka towarzystw oferujących takie rozwiązanie.

Co w przypadku szkody ze strony wynajmującego?

Zależy jaka to będzie szkoda, bo jeśli to normalne zużycie techniczne bądź poprzez np. nieużywanie deski do krojenia zniszczy się blat, to odpowiedzialności cywilnej z tytułu polisy nie ma. Na taki wypadek powinna być pobierana kaucja. Natomiast jeśli wynajmujący zaleje sąsiadów czy spali mieszkanie to jest to odpowiedzialność z polisy oc (odpowiedzialności cywilnej) najemcy.

Należy także pamiętać o tym, by zawsze przeczytać ogólne warunki umowy, a najważniejsze spośród nich to zakres ubezpieczenia, czyli kiedy towarzystwo wypłaci pieniądze z tytułu odszkodowania i wyłączenia – w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe uchyla się od odpowiedzialności.

A jeśli nie wiesz jak zacząć swój biznes przeczytaj Kwatery pracownicze – jak zacząć działalność?

Zobacz też

Popularne

2 Comments

 1. Uważam, że warto się ubezpieczać – także w wypadku wynajmu mieszkania. Ostatnio korzystałam z usług agencji Panda Ubezpieczenia w Warszawie, gdzie dobrali mi optymalną ofertę polisy majątkowej. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż możemy wybierać wśród tego, co nam proponują wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe.

  1. Zuzanna Maciejewska says:

   Dziękujemy za cenną sugestię.

Comments are closed.