fbpx

Kwatery pracownicze – jak zacząć działalność?

Kwatery pracownicze to jedna z form wynajmu, której niestraszne są wahania pogodowe, a nawet – jak pokazuje przykład roku 2020 – obostrzenia epidemiczne. Dzięki szeregowi zalet, zainteresowanie tą formą biznesu sukcesywnie wzrasta. Z naszego artykułu dowiesz się m.in. czym jest kwatera pracownicza i co będzie potrzebne do jej założenia.

Hotel pracowniczy a kwatery pracownicze

Co to jest hotel pracowniczy?

Hasło hotel pracowniczy zaczęło funkcjonować w polskim prawie wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych. Akt ten uchylono jednak 30 sierpnia 1988 roku. Hotel pracowniczy jest budynkiem utrzymywanym przez pracodawcę, czyli przedsiębiorstwo lub jednostkę macierzystą (na przykład fabrykę, szpital, wojsko czy pocztę). 

Kwatera pracownicza – co to jest?

Kwatery pracownicze oferują natomiast wynajem miejsc noclegowych pracownikom różnych firm. Nie jest to ściśle rozumiana usługa hotelarska, dlatego nazywając czy reklamując swoje obiekty, nie używają obecnie słów hotel, pensjonat czy motel, zarezerwowanych dla usług w rozumieniu ustawy o hotelarstwie z 29 sierpnia 1997 r. 

Kwatery pracownicze – wymagania

Prowadzenie kwatery pracowniczej jest zdecydowanie prostsze, niż działalność stricte hotelarska, a przy niewielkiej skali (od 2021 roku) może być prowadzona nawet jako tzw. „wynajem prywatny z pominięciem konieczności rejestrowania działalności gospodarczej”. Najczęściej jednak będzie najwygodniejszym sposobem prowadzenia działalności, choćby poprzez umożliwienie wystawiania faktur. Wynajem miejsc noclegowych wiąże się też ze spełnieniem określonych wymagań, nałożonych przez ustawodawcę. Dane te znajdują się w załączniku 7. obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Chodzi tu między innymi o powierzchnię pokoi czy odpowiednią ilość węzłów sanitarnych. Skonsultuj się z lokalnym urzędem gminy, aby zorientować się w wymaganiach dotyczących oferowania kwater pracowniczych. Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne i uzyskasz odpowiednie zezwolenie oraz licencje.

Kwatera pracownicza – jak ją założyć?

Istniejący rynek kwater pracowniczych jest dość szeroki, a standard obiektów stale rośnie. Zanim więc podejmiemy decyzję o uruchomieniu biznesu, warto przeprowadzić dogłębną analizę – zarówno naszej oferty, jak i konkurencji. Jednocześnie z optymizmem można spojrzeć na ilość osób delegowanych rokrocznie do pracy w innym mieście, a także przyjeżdżających z zagranicy. Zaletami prowadzenia kwater pracowniczych niewątpliwie jest:

  • brak sezonowości, 
  • niezależność od zmienności pogody, a często – jak się okazało – również sytuacji epidemicznej,
  • konkurencja tylko w obrębie kraju, nie zaś z ofertą urlopową z całego świata.

Szansę na powodzenie biznesu zwiększa odpowiednia lokalizacja – najlepiej w pobliżu budów czy rozwijających się dużych i średnich zakładów przemysłowych. Gdy w okolicy dodatkowo znajdą się atrakcje, z pewnością poszerzymy bazę naszych klientów.

Po wyborze formy prowadzenia biznesu i uruchomieniu działalności gospodarczej, należy niezwłocznie zgłosić nasz obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta. Właściwym urzędem będzie ten odpowiadający miejscu położenia obiektu. By bez przeszkód wynajmować przygotowane kwatery pracownikom, trzeba dysponować pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, w którym są one przygotowane. Zgłaszając obiekt do ewidencji, usługodawca oświadcza, że kwatera spełnia wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane.

Aby biznes dobrze wystartował, nie możesz też zapomnieć o promocji. Rozpocznij kampanię marketingową, aby wypromować swoją ofertę. Obecnie najskuteczniejszą jej formą będzie reklamie w internecie.

Zobacz też

Popularne