Jak mierzyć skuteczność i opłacalność oferty w portalach noclegowych?

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania gości są portale noclegowe. Jak jednak mierzyć ich skuteczność i opłacalność oferty na portalu noclegowym? Na początek upewnij się, że „warunki startowe” w każdym portalu są takie same, tzn. wszędzie stosujesz taką samą politykę cenową, tej samej jakości zdjęcia, podobny opis, itp. Dopiero wtedy możesz przystąpić do analizy skuteczności i opłacalności.

Mierzenie skuteczności i opłacalności oferty na portalach noclegowych jest kluczowe dla właścicieli obiektów noclegowych. Dzięki odpowiednim narzędziom i analizom możesz ocenić czy Twoja oferta przynosi oczekiwane wyniki. Oto kilka kroków, które pomogą Ci mierzyć skuteczność i opłacalność oferty:

Powiąż rezerwację z zapytaniem

Każdą dokonaną rezerwację przypisz do portalu, z którego korzystał wynajmujący. Jeśli masz wątpliwości (np. w przypadku rezerwacji telefonicznej) – zapytaj bezpośrednio gościa jak do Ciebie trafił. To najprostsza i zarazem najskuteczniejsza metoda mierzenia skuteczności portali. Weź jednak pod uwagę również zapytania, które z obiektywnych przyczyn (np. braku miejsc) nie przełożyły się na rezerwacje.

W celu łatwego przypisania rezerwacji telefonicznych do poszczególnych portali możesz stosować różne numery telefonów  (tzw. dodatkowe / wirtualne numery przypisane do jednej karty SIM).

Oblicz opłacalność

Po przypisaniu rezerwacji do poszczególnych portali, masz już gotowe zestawienie skuteczności. Następnym krokiem powinno być oszacowanie opłacalności. Dobrym na to sposobem jest obliczenie koszt pozyskania pojedynczej rezerwacji. W tym celu musisz jedynie przypisać łączne koszty reklamy poniesione w poszczególnych portalach (abonament oraz dodatkowe formy promocji). Przykład:

skuteczność i opłacalność oferty w portalu noclegowym

Z przykładu powyżej wynika, iż mimo pozyskania większej liczby rezerwacji, Portal 1 okazał się mniej opłacalny niż Portal 2, ponieważ koszt pozyskania jednej rezerwacji jest wyższy o 17 zł. Natomiast Portal 3 jest mniej opłacalny zarówno od Portalu 1 jak i Portalu 2.

Liczba rezerwacji nie zawsze jest najważniejsza, zwróć uwagę również na koszt jej pozyskania.

Łączna wartość przychodów a łączne koszty

Oszacowanie kosztu pojedynczej rezerwacji da Ci szybki pogląd na temat skuteczności portali, jednak pełny obraz sytuacji uzyskasz dopiero po przeanalizowaniu łącznej wartości przychodów i kosztów rezerwacji wygenerowanych w poszczególnych portalach. Do tej analizy możesz dołączyć również portale, które rozliczają się na zasadzie prowizji.

Załóżmy, że jesteśmy posiadaczami 2-osobowego apartamentu, którego koszt najmu na jeden dzień to 250 zł. Korzystamy z trzech portali, w dwóch rozliczamy się na zasadzie abonamentu (odpowiednio 370 zł  oraz 700 zł rocznie), w trzecim na zasadzie prowizji (15% od wartości rezerwacji). Obliczmy opłacalność w przypadku pozyskania 10 rezerwacji na 2 noce każda.

Dla uproszczenia przyjmiemy, że wartość rezerwacji jest jednakowa dla wszystkich trzech portali i wynosi 5000 zł (250zł x 2 x 10). Koszty są jednak różne, dlatego najbardziej opłacalny jest Portal 1.

Podsumowując:

  1. dowiedz się skąd pochodzą rezerwacje gości
  2. licz zapytania, które (z powodów obiektywnych) nie zakończyły się rezerwacją
  3. zwracaj uwagę na koszty pozyskania rezerwacji
Jak mierzyć skuteczność portali noclegowych

Mierzenie skuteczności i opłacalności oferty na portalach noclegowych jest procesem ciągłym. Regularna analiza i dostosowywanie oferty na podstawie zebranych danych mogą pomóc zwiększyć jej skuteczność i przynieść lepsze wyniki finansowe. Sprawdź naszą ofertę na: http://wspolpraca.noclegowo.pl

Zobacz też

Popularne